Wie heeft recht op de zakaat?

Allaah verheven is Hij zegt in de interpretatie van de betekenis:” De liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die hieraan werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen) en voor degenen die schulden hebben, en om (het te geven) op de weg van Allaah (ten behoeve van de Jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allaah. en Allaah is alwetend, Alwijs.